Regulamin Klubu Renault Clio
 1. Występując o przystąpienie do Klubu Renault Clio zwanym dalej Klubem zgadzasz się na poniższe warunki. Administracja Forum ma prawo zmienić te warunki, ale musi Cię o tym poinformować.
 2. Za Klubowicza uważa się osobę, która wystąpiła o przyjęcie do Klubu i której kandydatura została pozytywnie rozpatrzona przez Administrację.
 3. Aby móc wystąpić o przyjęcie do Klubu musisz spełniać wszystkie poniższe warunki:
  • być zarejestrowanym na forum od przynajmniej 90 dni
  • czynnie uczestniczyć w życiu Forum
  • znaleźć aktualnego Klubowicza polecającego Twoją kandydaturę
 4. Każda kandydatura rozpatrywana jest indywidualnie. Administracja zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury i odmowy przyjęcia do Klubu.
 5. Członkostwo w Klubie przyznawane jest bezterminowo.
 6. Przystępując do Klubu otrzymasz unikalny Numer Klubowy a dane z Twojego profilu wraz z Numerem Klubowym zostaną zamieszczone w bazie klubowej. Wgląd do bazy klubowej posiadają tylko i wyłącznie Klubowicze.
 7. Numery Klubowe nadawane są kolejno (z wyjątkiem zastrzeżonych Numerów Klubowych). W przypadku większej ilości rozpatrywanych jednocześnie kandydatur, członkostwo w klubie (a zatem i Numer Klubowy) będzie nadawane z uwzględnieniem stażu na Forum (osoby z większym stażem będą przyjmowane w pierwszej kolejności).
 8. Administracja zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia do celów specjalnych wybranych Numerów Klubowych.
 9. Klubowiczowi nie przysługuje prawo do zmiany nadanego już Numeru Klubowego. Administracja zastrzega sobie prawo do takiej zmiany (w uzasadnionych przypadkach, tylko i wyłącznie za zgodą Klubowicza).
 10. Każdemu Klubowiczowi przysługuje prawo do zakupu naklejki klubowej. Naklejki posiadają indywidualny Numer Klubowy pozwalający na odnalezienie Klubowicza w bazie klubowej.
 11. Z chwilą sprzedaży auta Klubowicz zobowiązuje się usunąć z samochodu wszystkie naklejki klubowe.
 12. Klubowiczowi przysługuje prawo wystąpienia z Klubu. Występując z Klubu, Klubowicz zobowiązany jest usunąć z auta wszystkie naklejki klubowe. Profil użytkownika oraz dane z bazy klubowej usunięte zostaną z chwilą otrzymania przez Administrację dowodu usunięcia z auta oraz zniszczenia naklejek klubowych (np. zdjęcie).
 13. W przypadku ciężkiego naruszenia regulaminu lub świadomego działania na szkodę Klubu, Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia Klubowicza z Klubu oraz Forum (ban).
 14. Członkostwo w Klubie Renault Clio uprawnia do:
  • dostepu do Strefy Klubowicza i Forum Klubowego
  • specjalnego koloru nick'a i rangi "Klubowicz" (wspólne dla wszystkich Klubowiczów)
  • możliwości wybrania sobie indywidualnej rangi
  • pierwszeństwa w rezerwacji miejsc na zlotach Klubu Renault Clio
  • pierwszeństwa (lub wyłączności) w zakupie limitowanych serii gadżetów klubowych
  • prawa udziału w innych akcjach i konkursach organizowanych przez Klub Renault Clio