Forum Klubu Renault Clio - Warunki użytkowania

 1. Rejestrując się na „Forum Klubu Renault Clio” zwanym dalej „Forum” potwierdzasz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgadzasz się przestrzegać jego postanowień. Jeśli się na nie nie zgadzasz, opuść i nie korzystaj z Forum. Administracja Forum ma prawo zmienić treść Regulaminu, ale musi Cię o tym poinformować.
 2. Forum przeznaczone jest dla osób pełnoletnich. Akceptując niniejszy Regulamin oświadczasz, iż masz ukończony osiemnasty rok życia.
 3. Na Forum zabrania się posiadania więcej niż 1 konta Użytkownika, poza kontami testowymi Administracji. Złamanie tej zasady będzie skutkowało całkowitym banem i natychmiastowym usunięciem wszystkich kont.
 4. Każde konto jest weryfikowane przez obsługę Forum. Jeśli zostanie uznane za konto założone w celach reklamowych lub do szerzenia spamu Administracja zastrzega sobie prawo do jego zablokowania lub natychmiastowego usunięcia.
 5. Zabrania się używania wulgaryzmów, reklam oraz adresów stron „www” w nazwie konta.
 6. Wielkość czcionki w podpisie może być maksymalnie „normalna”, a wielkość podpisu w całości nie powinna utrudniać korzystania z forum. Administracja zastrzega sobie prawo edycji podpisu jeśli stwierdzi, że łamane są w/w ustalenia.
 7. Zgadzasz się na zapisywanie wszystkich informacji, które podajesz, w bazie danych. Dane te nie będą przekazywane nikomu bez Twojej zgody, za wyjątkiem uprawnionych organów państwowych. Forum i jego Obsługa nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.
 8. Administracja Forum nie usuwa na życzenie kont użytkowników. Użytkownik może poprosić jedynie o usunięcie danych osobowych.
 9. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do regularnego usuwania kont nieaktywnych użytkowników.
 10. Zobowiązujesz się godnie reprezentować Klub Renault Clio i dbać o jego dobre imię. Użytkownicy działający na szkodę Forum i Klubu Renault Clio będą karani usunięciem z listy zarejestrowanych użytkowników, banem na e-mail i IP oraz brakiem możliwości ponownej rejestracji.
 11. Wszystkie wypowiedzi napisane przez Użytkowników na Forum zamieszczane są dobrowolnie i świadomie. Zamieszczone posty stają się dobrem wspólnym Forum i jego użytkowników. Posty będą usuwane tylko w przypadku gdy łamią postanowienia niniejszego Regulaminu. Dla dobra Forum i jego Użytkowników nie ma możliwości usuwania postów na życzenie Użytkownika.
 12. Forum podzielone jest na kategorie i podfora zwane dalej ogólnie podforami. Każde podforum może posiadać swój własny regulamin będący uzupełnieniem niniejszego regulaminu. Korzystając z danego podforum oświadczasz jednocześnie, że zaakceptowałeś obowiązujący na nim regulamin.
 13. Obsługa Forum czuwa nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. W skład Obsługi Forum wchodzą Administratorzy, Liderzy oraz Moderatorzy.
 14. Forum oraz jego Administracja, nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści lub uszkodzenia mienia i zdrowia użytkowników forum oraz ich bliskich i znajomych, wynikające z zastosowania się do rad, pomysłów, itp. znajdujących się na stronach forum. Forum jest miejscem zamieszczania informacji i wymiany pomysłów. Ani Forum, ani jego Obsługa nie może za to być pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny i dokonania.
 15. Administracja zastrzega sobie na wyłączność prawo do korzystania z kolorów czcionki zielony, fioletowy, czerwony i ich odcieni, które to są przeznaczone do wyróżnienia wpisów operacyjnych.
 16. Nowo zarejestrowani Użytkownicy mają ograniczony dostęp do działu Giełda (zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego działu ), ograniczony dostęp do MINI-CHATu oraz brak możliwości ustawienia podpisu w postach do momentu upłynięcia 30 dni od dnia rejestracji na Forum oraz napisania 5 postów w odpowiednich działach.
 17. Zgadzasz się nie publikować żadnych treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszających prawa autorskie, linków prowadzących bezpośrednio do plików i oprogramowań mogących uszkodzić sprzęt lub wyrządzić szkodę innym Użytkownikom Forum. Robienie tego może spowodować, że zostaniesz zbanowany na zawsze, a Twój dostawca internetu powiadomiony o Twoim zachowaniu.
 18. Zgadzasz się na wysyłanie poczty elektronicznej przez Administrację forum na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 19. Zgadzasz się przestrzegać zasad Netykiety, a w szczególności przestrzegać:
  • zakazu używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
  • zakazu spamowania i pisania postów niezgodnych z tematem,
  • zakazu publikowania prowokacyjnych treści mogących prowadzić do konfliktu,
  • zakazu publikowania treści czysto reklamowych,
  • zakazu publikowania treści rasistowskich, nacjonalistycznych, pedofilskich, zoofilskich, skrajnie nietolerancyjnych i obrażających uczucia religijne,
  • zakazu publikowania treści obraźliwych w stosunku do osób o odmiennej orientacji seksualnej,
  • zakazu publikowania treści naruszających prawa autorskie.
 20. MINI-CHAT jest integralną częścią Forum wobec czego obowiązują na nim postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady Netykiety.
 21. Zobowiązujesz się pisać posty uwzględniając zasady polskiej gramatyki, ortografii oraz interpunkcji. Obsługa Forum zastrzega sobie prawo do wskazania i poproszenia o jak najszybsze poprawienie najbardziej rażących błędów. Brak reakcji na prośby Obsługi może skończyć się przyznaniem ostrzeżenia lub całkowitym usunięciem tematu/postu.
 22. Na forum zabrania się umieszczania bez zgody Administracji treści o charakterze czysto reklamowym, komercyjnym oraz zarobkowym, poza wyznaczonymi w tym celu działami (Giełda, Zniżki dla Klubowiczów). Zabrania się umieszczania linków, odnośników, grafik i treści reklamowych w podpisach, avatarach i treści postów. Niestosowanie się do tego punktu Regulaminu będzie skutkowało banem, natychmiastowym usunięciem konta oraz poinformowaniem o zaistniałym fakcie Twojego dostawcy internetu - szczególnie w przypadku kont fikcyjnych założonych wyłącznie w celach reklamowych.
 23. Zamieszczanie reklam własnej działalności jest dozwolone wyłącznie za zgodą Administracji Forum za wyjątkiem Członków Grupy Klubowicze
 24. Na forum zabrania się prowadzenia działalności zarobkowych poza wyznaczonym w tym celu działem "Giełda".
 25. Zgadzasz się przestrzegać zaakceptowanych regulaminów. Obsługa Forum ma prawo egzekwować postanowienia obowiązującego regulaminu poprzez stosowanie kar porządkowych. W skrajnych przypadkach twoje konto może zostać usunięte a możliwość ponownej rejestracji zablokowana.
 26. Zgadzasz się, że Obsługa Forum ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek i post.
 27. Masz prawo do swobodnego (ograniczonego tylko przez punkty niniejszego regulaminu) wyrażania myśli.
 28. Obsługa Forum ma prawo udzielać pouczeń, ostrzeżeń i banów. Ostrzeżenie zachowuje swoją ważność przez 60 dni od daty nadania. Ostrzeżenia sumują się i ich łączna ilość wyznacza następujące ograniczenia nałożone na konto użytkownika:
  • 1 ostrzeżenie: zablokowane zwiększanie licznika ilości napisanych postów,
  • 2 ostrzeżenia: wyłączony avatar, podpis oraz MINI-CHAT, ban na 24h
  • 3 ostrzeżenia: wyzerowanie licznika liczby napisanych postów, zakaz pisania na całym forum, ban na 7 dni
  • 4 ostrzeżenia: ban na 1 miesiąc
  • 5 ostrzeżeń: usunięcie z listy zarejestrowanych użytkowników, ban na e-mail i IP oraz brak możliwości ponownej rejestracji po upłynięciu terminu ostrzeżenia
 29. Ograniczenia kumulują się, tj. dla danego stopnia zastosowanie mają również ograniczenia ze wszystkich wcześniejszych stopni.
 30. Wszelkie próby obejścia ograniczeń nałożonych na konto użytkownika (np. poprzez ponowną rejestrację) mogą skutkować zablokowaniem wszystkich kont użytkownika (włączając w to zablokowanie adresu IP użytkownika).
 31. Użytkownik ma prawo odwołania się od nałożonej kary. Zażalenia i odwołania rozpatruje Administracja forum.
 32. Wszelkie kwestie związane z nałożonymi karami omawiamy na PW. Nie dyskutujemy na ich temat na łamach forum.
 33. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygała będzie Administracja Forum. Decyzja Administracji jest ostateczna.


Powrót do ekranu logowania